Både vått+kaldt og varmt+tørt i nytt månedsvarsel

Det nye månedsvarselet fra ECMWF er klart. Inneværende uke er varslet å bli kald og våt, mens neste uke blir mer normal med tanke på temperatur og ganske så våt! Her er figuren som viser varslet nedbør som avvik fra normalen (blått er vått og rødt er tørt):

MonthlyAnomalies_Rain_20190527_w2

De to påfølgende ukene (uke 24 og 25) er derimot varslet å bli relativt varme og tørre. I så måte er varselet konsistent med vårt eget sesongvarsel for hele juni under ett, som var at det skulle bli omtrent akkurat som normalt. Kanskje den kalde perioden i begynnelsen av måneden kansellerer den varme perioden mot slutten, slik at totalen blir som normalt?

Månedsvarslene fra ECMWF blir kjørt to ganger i uken, mandag og torsdag. De skiller seg fra sesongvarslene blant annet ved at modellen har høyere oppløsning og at den bare integreres 45 dager frem i tid. Sesongvarslene går 6-7 måneder fem. Ingen av dem har i seg selv veldig høy «skill» i Norge. Det er først når vi kombinerer flere modeller at vi slår et «nullvarsel», altså at det blir akkurat som normalt (også kalt «klimatologi»). Nettopp dette er målet i prosjektet vårt, og vår egen statistiske modell er en god del bedre enn klimatologi i juni, og da særlig langs kysten.

«Sweet summer index» – et eksperiment

I forbindelse med utarbeidelsen av juni-varselet vårt, har Claudio Heinrich og Alex Lenkoski hos Norsk regnesentral laget et eget sommervarsel. Kort sagt sier det noe om sannsynligheten for dager med en makstemperatur på mer enn 22 grader.

Vi må presisere at dette er et eksperiment. Meningen er å illustrere at det er mulig å lage skreddersydde varsler. Foreløpig har vi ikke med usikkerhetsestimater, men generelt er usikkerheten såpass høy at vi ikke anbefaler noen å ta kritiske avgjørelser basert på varslene våre. Vi tar ingen ansvar for bruken av dem.

Vi kan se på varselet for Bergen først:

SSI_Bergen_6

Figuren er et sannsynlighetsdiagram med antall dager med mer enn 22 dager (som høyeste måling i løpet av dagen) på x-aksen og sannsynlighet på y-aksen. «Clim» betyr hvor mange ganger det har skjedd de siste 25 årene og «pred» er varselet. Som et eksempel på hvordan grafen skal leses, ser vi av den første turkise søylen at det mest sannsynlige enkeltutfallet at ingen dager overstiger 22 grader. Til sammen er det likevel mest sannsynlig at det skjer én eller flere ganger, ettersom den totale sannsynligheten for 1, 2, 3, og så videre ganger er mye høyere enn sannsynligheten for null ganger. Hvis det først blir én eller flere dager, er det mest sannsynlig at det skjer tre-fire ganger (søyle nr. 4 og 5 er de høyeste). Den stripete linjen gjennomsnittet over tid, som i dette tilfellet er like under fire ganger. I juni 2018 hadde Bergen hele ni dager med temperatur over 22 grader, noe som var uvanlig høyt.

De gule elementene på figuren viser varselet for juni 2019. Den stripete linjen viser at det forventes mellom tre og fire dager med mer enn 22 grader. Det mest sannsynlige enkeltutfallet i følge varselet er ikke uventet null dager. De høye antallene dager mot høyre side av grafen er i følge varslet noe mindre sannsynlige enn normalt (de gule søylene er lavere enn de turkise). Alt i alt er det med andre ord lite som tyder på en varm juli. Dette er helt i tråd med varselet vårt.

Så til Oslo:

SSI_Oslo_6

Her indikerer også varselet at det blir litt færre varme sommerdager enn det som er normalt. Den gjennomsnittlige verdien etter 1993 er høyere enn for Bergen; i snitt blir det varmere enn 22 grader mellom åtte og ni ganger. Varselet for juni 2018 er åtte ganger.

Varsel for juni 2019

Vi er endelig klare med vårt varsel for juni. Vi påpeker at dette er et varsel som inngår i et forskningsprosjekt, der det langsiktige målet er å produsere pålitelige varsler. Enn så lenge anbefaler vi ingen å ta beslutninger basert på våre varsler. De som ønsker å lese mer om metodikken vår kan gjøre det her (på engelsk).

Varselet er publisert på engelsk her, men her følger en kort oppsummering på norsk. Kartene under viser ulike varsler for temperaturavvik fra normalen (siste 20-30 år):

fc_t2m_6

De første fem kartene viser varsler fra de fem modellsentrene vi har brukt, deriblant vår egen varslingmodell NorCPM. Vårt eget varsel er en kombinasjon av modellenes varsler. Vi har to versjoner. Den første (Multimodel) er kun gjennomsnittet av de fem modellene. Den andre (Multimodel+) har flere lag med statistikk som inngår. Det er dette varselet vi jobber med å forbedre. Akkurat denne gangen er det ikke så forskjellig fra Multimodel+.

Kort oppsummert gir det kombinerte varselet få indikasjoner på et det blir store avvik fra normalen. Det skyldes i hovedsak at modellene er såpass uenige. Se for eksempel på forskjellen mellom ECMWF, som varsler en varm juni, og UK Met Office, som varsler en kald juni. Kombinasjonen av disse blir naturlig nok hverken varm eller kald.

Det er viktig å påpeke at varselet vårt ikke sier noe om sannsynligheten for en varm periode i juni. Det sier kun noe om gjennomsnittstemperaturen over hele måneden. Det kan utmerket godt komme både kalde og varme perioder, som i gjennomsnitt gir små avvik fra normalen.