Varsel for juli og august 2018

Sammendrag: Moderat varm juli i Sør-Norge i følge tre av fire modeller, men den mest oppdaterte modellen gir ingen signaler på varm juli.

Vi gir her varsler for temperatur og nedbør. Dette er det fjerde varselet fra SFE-prosjektet, og vi gjør oppmerksom på at varslene må betraktes som prototyper. Vi anbefaler foreløpig ikke å tillegge varslene vekt i beslutningsprosesser. I løpet av prosjektperioden 2018–2021 skal vi utvikle skreddersydde varsler for brukerne våre.

Denne gangen har vi ingen egenproduserte varsler. I mai ga vi et varsel basert på en artikkel av Erik Kolstad fra 2015, som viser at det generelt er en sammenheng mellom temperaturen i Nord-Europa fra en måned til den neste. Dette er tydeligst om vinteren og på sommeren fra juli til august. I Bergen og Oslo er det imidlertid ingen signifikant sammenheng mellom temperaturen i juni og temperaturen i juli. Vi har heller ikke produsert nye prognoser med vår egen sesongvarslingsmodell NorCPM denne gang.

Varsel for juli

Så til varselet for juli. Vi har brukt prognoser fra modellene til det europeiske regnesenteret for værvarsling (forkortet ECMWF), britiske UK Met Office, franske Météo France, samt NCEP i USA. Den amerikanske modellen er den mest oppdaterte. Det produseres nye prognoser daglig, der vær- og havobservasjoner fra de ti siste dagene blir brukt som initialbetingelser for modellen. Vi har fulgt med på modellen over tid, og den har lenge sett bra ut for juli. Den nyeste prognosen gir dessverre ingen signaler om varm juli, men som dere ser av bildene under varsler alle de tre andre modellene varme (fargene viser varslet avvik fra normalen). Dette gjør at gjennomsnittet av alle modellene også gir et moderat varmt signal for juli (se bildet ytterst til høyre).

t2a_7

Vi ser altså at den amerikanske modellen ikke gir noe avvik fra normalen i Fastlands-Norge. Det betyr vanligvis at de enkelte modellkjøringene (40 totalt) spriker i alle retninger. Vi merker oss også at alle modellene har et varmt signal i Arktis. Dette er et resultat av at havisen har trukket seg nordover.

Når det gjelder nedbøren, er de tre modellene mer uenig, men i snitt er det et svakt signal på en litt tørrere (se røde farger) enn normal juli. Dette ser vi på figuren under, hvor nedbøren er oppgitt som avvik fra normalen i millimeter per dag.

tpara_7.png

Varsel for august

Hva med august? Her er temperaturvarslene, som ikke viser noen tydelige signal i hverken varm eller kald retning:

t2a_8

Og her er nedbøren i august:

tpara_8.png

Her er det heller ikke noe klart signal i modellene.

Vårt første brukergruppemøte

I går holdt vi vårt første møte mellom forskerne i prosjektet og deler av brukergruppen. Stedet var det nye bygget til Bjerknessenteret i Bergen, og følgende brukere var med: Kystvakten, Tryg forsikring, BKK, Lyse Produksjon, StormGeo, Polygon og Meteorologisk institutt. Her er et bilde av deler av forsamlingen like før vi satte i gang:

20180605_114302
Prosjektleder Erik Kolstad gjør seg klar til å sette i gang møtet. Foto: Erik Sandquist

Møtet begynte med at flere av forskerne presenterte prosjektet (klikk her for å se presentasjonen). Etter dette fikk vi se presentasjoner fra fire av brukerne, Kystvakten ved KK Endre Barane, Tryg forsikring ved Karsten Kristiansen, BKK ved Ina Kindem, og StormGeo ved Torleif Markussen.

20180605_125653
KK Endre Barane fra Kystvakten innleder sin presentasjon. Tilhørere (fra venstre): Erik Kolstad, Frode Korneliussen (StormGeo), Øyvind Setnes (Tryg) og Karsten Kristiansen (Tryg). Foto: Erik Sandquist

Målet med dette og fremtidige møter er at forskerne og brukerne skal bli bedre kjent. I flere tilfeller har de sistnevnte sammenfallende behov, og det ble i går avtalt flere møter bedriftene mellom. Vi satser på at dette skal bli en årlig begivenhet, parallelt med at forskerne og brukergruppen ofte møtes én-til-én.

20180605_122231
Thordis Thorarinsdottir fra Norsk regnesentral presenterer idéen bak prosjektet i et nøtteskall. Foto: Erik Sandquist