Spørsmål og svar

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på e-post, og vi planlegger å legge ut både spørsmålene vi får og svarene vi gir på denne siden.

Vi starter med et spørsmål fra Nils Kristian Frafjord:

Eg bur i Frafjord i Gjesdal kommune. Frafjord ligg i enden av Høgsfjorden som er den sørligaste av Vestlandsfjordane. Tolker eg det riktig med det høgtrykket over UK og ca normal temperatur at me får vind/ver frå vest? dvs for vår del nok av regn? Det som hadde hjulpet mykje på varselet var info om antal regndager, kjeme alt iløpet av eit par dager eller spredt utover. Men det kanskje viktigaste hadde vore å fått kjennskap til om det kjem i frå vest eller aust (eller nord/sør). Kjem det ifrå vest er det sikkert og antal mm +0-100% i forhold til varslet. kjem det ifrå aust kjem det mindre -0 til 100% mindre enn varslet. Kjem vinden frå aust får me god tørk, meir enn 3 dager – for god. Grunnvannstanden trur eg ikkje stemmer, det er ganske tørt her nå, tørke/austavind vil vera svært uheldig. 0-5 cm ner i jorda er det blautare enn normalt, lenger ned – tørrare. 

Her er svaret fra Erik Kolstad:

Det er veldig fint å høre hva som kunne ha vært nyttig å vite. Utfordringen med å kunne levere dette er at vi ikke kun har ett modellvarsel å forholde oss til, slik de som lager Yr har. Hadde vi hatt det, kunne vi lett ha plukket ut den informasjonen du ber om. Vi baserer våre varsler på flere hundre modellvarsler. Dermed er det egentlig kun sannsynligheter vi må varsle. For eksempel: Hvis 70 prosent av de flere hundre varslene gir mer nedbør enn normalt i et område, kan vi tolke det som at det er 70 % sannsynlig at det blir mer nedbør enn normalt. Vi jobber også med mer spesialiserte varsler. For eksempel prøver vi å beregne antall dager til siste frost om våren og første frost om høsten. Da handler det også om sannsynligheter, men vi bruker de flere hundre varslene til å regne ut sannsynlig tidspunkt for frost. Det vil aldri bli eksakt slik vi er vant til fra Yr, men det vil forhåpentligvis ha verdi likevel. Det vi kunne gjort i ditt tilfelle, er å regne på hvor mange av disse modellvarslene som har mer enn tre dager med tørre forhold og/eller østavær. Og omtrent når i perioden (for eksempel de neste tre ukene eller neste måned) det er mest sannsynlig at dette skjer. Da må vi først finne en måte å regne det ut på, og så må vi sjekke om de modellene vi bruker klarte å varsle dette bakover i tid. Vi kan gå ca. 30 år bak i tid og sammenligne med målinger for å se hvor godt modellene gjør det.

%d bloggere liker dette: