En første kikk på vinteren

Vi er i ferd med å utvikle vårt eget varsel for vinteren (desember til februar), men flere andre sentre har allerede publisert sine data. På datatjenesten Copernicus kan man se en rekke kart. Her har vi valgt ut noen av disse. Varslene under er et gjennomsnitt av fem modeller, der hver modell blir vektet likt. Et av målene med vårt forskningsprosjekt er å vekte modellene ulikt basert på kvaliteten på deres historiske varsler.

Når det gjelder temperaturen, antyder modellene denne geografiske fordelingen:

convert_image-gorax-blue-007-b6a07f0b7be1ee2f1ad515c21ca67e14-pNQulV
Gjennomsnittlig avvik fra klimatologi i grader, basert på fem modeller. Kartet er lastet ned fra Copernicus-tjenesten.

Det er altså foreløpig varslet at vinteren skal bli varmere enn normalt i Nord-Norge, mens det ikke er noe signal i Sør-Norge.

Nedbøren forventes også å bli omtrent som normalt:

convert_image-gorax-blue-000-b6a07f0b7be1ee2f1ad515c21ca67e14-Z0SGDW
Gjennomsnittlig avvik fra klimatologi i millimeter, basert på fem modeller. Kartet er lastet ned fra Copernicus-tjenesten.

Det er et svakt signal om en noe tørrere enn normal vinter på Vestlandet. Et annet kart antyder at sannsynligheten for at vinteren blir blant de 1/3 tørreste er oppunder 50% for Vestlandet sin del.

convert_image-gorax-blue-001-b6a07f0b7be1ee2f1ad515c21ca67e14-vpwxe2
Dette kartet viser andelen av prognosene som er blant de 1/3 tørreste med hensyn på historiske vintre i prosent.

Vi er spente på hvordan vårt eget varsel for vinteren vil se ut. Det blir forhåpentligvis klart i løpet av november.